Opwaaiende tennisrokjes

Een opvallende kop uit de krant van vorige week vrijdag: Tennisrokjes uit het zicht. Rijkswaterstaat heeft tennisvereniging De Pelikaan in Zwolle een groot doek aangeboden om haar banen langs de snelweg A28 af te schermen voor de blikken van nieuwsgierige pottenkijkers. Er waren klachten gekomen van weggebruikers, die bang zijn voor gevaarlijke situaties, omdat de bosschages langs de weg zijn gesnoeid en men nu dus vrij uitzicht heeft op de spelers en daarmee ook op de opwaaiende tennisrokjes van dames op de baan.

Ik kwam er niet dagelijks langs, laat staan wekelijks, dus over de eventuele risico’s voor de verkeersveiligheid kan ik geen oordeel vellen. Maar ik kan me wél voorstellen uit welke hoek de klachten kwamen, die hebben geleid tot deze giga-versluiering, waaraan ze bij de Taliban nog een voorbeeld kunnen nemen. Zwolle en ommelanden liggen in moreel en ethisch opzicht namelijk dichterbij de Afghaanse normen en waarden dan geografisch verklaarbaar is. Met SGP en Christen Unie aan de macht kunnen opwaaiende tennisrokjes maar beter uit het zicht gehouden worden.

Lekkere kontjes kunnen immers levensbedreigend zijn. Ging het er in de verkiezingscampagne nog om, wie het lekkerste kontje had – in de formatie ging het vooral om het lekkerste draaikontje, en wie daarmee het bevalligst lonken kon. Gaandeweg de rit leken SGP en CU in dit merkwaardige ritueel als medewinnaars uit de bus te komen en dat zou voor de onderlinge verhoudingen in dit land het ergste hebben doen vrezen. Wat er immers kan gebeuren als de fundamentalistische mannenbroeders het voor het zeggen krijgen, hebben we kunnen zien in het steile Kootwijkerbroek, waar onschuldige rijksambtenaren ten tijde van de mkz-crisis door de diepgelovige F-side van de plaatselijke kerkgemeenschap werden gemolesteerd. En wat te denken van het kuise Genemuiden, waar de jaarlijkse Dodenherdenking dit weekend in de naam des Heeren doodleuk naar 3 mei wordt verplaatst omdat 4 mei op een zondag valt.

Kootwijkerbroek en Genemuiden, twee gristelijke bolwerken, waar de Staphorster variant vanaf de kansel ongetwijfeld met instemmend gezalf zou zijn begroet. Met alle rampzalige gevolgen van dien voor het goddeloze gesport in het heidense Nederland: vrouwen zouden voor altijd buitenspel blijven staan (dus ook geen opwaaiende tennisrokjes meer), korfbal (alleen voor mannen) werd de nationale sport, sport op zondag moest verboden worden, Andries Knevel ging Studio Sport presenteren en de finale om de Amstel Cup werd een onderdeel van de EO Landdag. God behoedde ons land voor de Staphorster variant.


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.