Never change

Never change a winning team, zo luidt een aloude sportwijsheid. Op 31 januari van vorig jaar verscheen de eerste column op www.linksbek.nl. Sinds ik de vaste lezers met een mailtje erop attendeer, dat er weer wat nieuws op staat, is het aantal bezoeken met sprongen gestegen en dat is natuurlijk goed voor het zelfvertrouwen. Een columnist wil nu eenmaal gelezen worden, beoordeeld worden, besproken worden. En als dat dan af en toe een hate-mailtje van een verwarde geest oplevert, ach: dat schijnt er tegenwoordig bij te horen. (“Ik weet je te vinden”, mailde de sukkel. Ik drukte op beantwoorden en schreef hem terug: “Ik jou nu ook!”)

Eén en ander neemt niet weg, dat het tijd wordt voor enkele veranderingen. Schrik niet: ik zal scherp blijven letten op hardnekkige stijlbloempjes, onbedoelde woordspelingen en regelrechte krompraat. (Frank Kramer voor Eurosport, na een collectief gemiste voorzet: “Iedereen kon er niet bij”.) Ook de randverschijnselen in de sport zullen zich onverminderd mogen verheugen in mijn bijzondere belangstelling. (Zo voorspelde ik op 12 mei, dat David Beckham naar Real Madrid zou gaan, wat gisteren officieel werd bevestigd.) En natuurlijk kunnen de bobo’s zich voortaan evenmin onbespied wanen: ik weet ze te vinden. Nee, de gedane veranderingen zijn van een andere aard. Dus niet zoals ze in de horeca gedaan hebben: de ƒ vervangen door de € en dan maar klagen dat de mensen weg blijven. Het gaat hier om verbeteringen op basis van wat technisch haalbaar is en van wat de lezers wensen.

Wat dat laatste betreft: de meeste reacties komen op de columns zelf, terwijl de een-tweetjes blijkbaar veel minder gelezen worden. Dan rest er maar één oplossing: stoppen met die rubriek. Ook de abonnee-optie sneuvelt, omdat dit met de mailservice niet meer nodig is. En verder zal de mogelijkheid om een gastcolumn te leveren verdwijnen, aangezien er kennelijk geen behoefte aan bestond. U leest waarschijnlijk liever dan dat u schrijft en dat vind ik geen enkel probleem. Want, zoals ik al zei: een columnist wil gelezen worden, beoordeeld worden, besproken worden. Tot de volgende keer.

Ik weet u te vinden!


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.