Verdacht verleden

Iedereen heeft het nu wel over Wijnand Duyvendak en de rechtse heksenjacht op linkse politici met een verdacht verleden, maar we hoeven met geen van hen medelijden te hebben. Vroeg of laat komen ze terug als burgemeester van een mooie gemeente met een riante wachtgeldregeling. Of ze vinden een baantje in het circuit van task forces, commissies, stuurgroepen of hoe die geldverslindende apparaten ook heten mogen. Eén van de allerergsten is Paul Rosenmöller, die bij ons thuis ook wel Zakkenvöller wordt genoemd. Als je het over een verdacht verleden hebt: deze mooie meneer dweepte in zijn aksietijd met Mao Zedong en Pol Pot, twee van de grootste massamoordenaars aller tijden. Later werd hij het gezicht van GroenLinks en tegenwoordig mag hij zich voorzitter noemen van de Stuurgroep Convenant Overgewicht.

Nu wil ik dit thema geenszins bagatelliseren. Toen we een paar jaar geleden voor het eerst sinds lange tijd weer eens op een Nederlandse camping vakantie vierden, was het ons al opgevallen: wat zijn die Nederlandse kinderen dik! Geen wonder als je de hele dag chips en cola eet. En in de kantine van de school zijn snoep en snacks gewoon te koop. Maar wat adviseert Rosenmöller op een symposium over een gezondere vulling van de automaten? “Maak een lekkere reep met minder calorieën” (Volkskrant, 2 september). Ja, zo kan ik het ook. Moet het verkeer veiliger? Schaf de auto af. Last van je buurman? Ga verhuizen. Terwijl het toch eigenlijk heel eenvoudig is: laat de schooljeugd weer eens meer bewegen. Onder het toeziend oog van Paul Rosenmöller en zijn collega’s is de gymnastiekles systematisch wegbezuinigd in de verwoestende spiraal van de onderwijsvernieuwing. En dat verdachte verleden heeft volgens mij meer schade aangericht dan een diefstal bij een kerncentrale.


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.