Geachte mevrouw Lazovic

U hebt ongetwijfeld vernomen, dat uw zoon Danko zich vorige week zondag ernstig heeft misdragen met schandelijke beledigingen aan het adres van zijn trainer Huub Stevens. Om maar meteen met een open deur in huis te vallen: als ik Stevens was geweest, dan had uw zoon nu niet alleen bijzonder veel moeite met zitten, maar ook een stevig probleem met zijn werkgever. Ik zal de woorden hier niet herhalen, maar ik kan u verzekeren dat ze veel verontwaardiging hebben veroorzaakt. En nu kan men tot uw en zijn verdediging wel beweren, dat dergelijke bewoordingen in uw cultuur min of meer geaccepteerd zijn, bij ons gaat het er toch wat minder barbaars aan toe en willen we het graag enigszins beschaafd houden. Van iemand z’n moeder blijf je af, punt uit. Dat weet zelfs Geert Wilders, om maar eens een willekeurig toonbeeld van innerlijke beschaving en sociaal fatsoen te noemen.

Bovendien moet u weten dat Stevens door vriend en vijand getypeerd wordt als een warme persoonlijkheid. Aanvoerder Marcel Meeuwis van Roda JC, één van zijn vorige clubs, in de Volkskrant van 12 november: “Steeds als er gehandicapte supporters langs het veld stonden, hield hij niet alleen stil om een handtekening te zetten. Hij bleef vaak ook gerust een kwartier staan om een praatje met ze te maken. Hij is buiten het veld heel sociaal, spant zich altijd in om iedereen bewust te maken van het lot van de minder bedeelden en kent de verjaardagen van de vriendinnen van de spelers.” Zo’n man wordt door uw zoon dus weggezet als een lulletje rozenwater – al zult u het hopelijk met me eens zijn dat het misschien wel zo handig is als hij behalve de verjaardagen van de vriendinnen van de spelers ook de verjaardagen van hun vrouwen kent.


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.