Fakebook*

Opmerkelijke uitspraak van auteur en cabaretier Alex Klaasen, onder andere bekend van zijn hoofdrol in de musical “Toon”, in een interview met De Volkskrant. Hij vertelt daarin openhartig over zijn eigen burn out en voorspelt dat de helft van Nederland binnen een paar jaar eenzelfde lot beschoren zal zijn. De reden ligt volgens hem in het overmatig gebruik van Facebook, Twitter en andere, zogenaamd sociale media. Hij wordt daarin bijgevallen door een artikel in NRC Handelsblad over de “homo digitalis mobilis” die gemiddeld 405 minuten per maand op Facebook doorbrengt, 28% van zijn werktijd aan het lezen van zijn e-mail besteedt en gemiddeld 27 keer per dag checkt of er nog iets nieuws is. Dat zijn onthutsende cijfers, vooral als je de inhoud en kwaliteit van het gebodene eens nader onder de loep neemt. Als het nou ergens over ging, oké, dan kon je er eventueel nog het mogelijke nut van inzien. Maar in 99% van de gevallen gáát het nergens over. Een bekende sporter laat ons weten dat hij zojuist lekker getraind heeft. Ja, dat zal hem geraden zijn. Daar is hij een bekende sporter voor, om meestal op onze kosten lekker te trainen. Maar nee hoor: volg mij, vind ik leuk. Ja maar, zeggen de voorstanders dan, zelfs de Paus is al op Twitter. Nou èn? Als je de meest weerzinwekkende opvattingen over abortus, euthanasie, anticonceptie en homoseksualiteit op een moderne manier naar buiten brengt, dan worden die opvattingen daar niet minder weerzinwekkend van. God, wat ben ik blij, en trots, dat ik qua sociale media ouderwetser dan die griezelpaap ben. Daarom een welgemeend advies aan mijn lezers: volg mij, vind ik leuk.

* De SlowTech-beweging van het Verkenningsinstituut voor Nieuwe Technologie heeft in het rapport “De zwarte kant van sociale media” de tien grootste gevaren op een rij gezet:

sociale media maken ons dom sociale media maken ons asociaal sociale media stimuleren verkokering en egotripperij sociale media maken ons geestesziek sociale media tasten het geheugen aan sociale media zijn manipulatief sociale media voeden Big Brother-situaties sociale media zetten aan tot terreur sociale media voeden sensatiezucht sociale media bedreigen privacy en creativiteit

Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.