Hypocrisie

De spelers van FC Twente willen kijken 'of ze iets kunnen doen' voor de koffiejuffrouw die eruit moet omdat zij zulke hoge salarissen beuren. Na de wezenloze wegkijkers in de Raad van Dromedarissen en de luizige lafaards bij de muitende shirtsponsor XXimo zijn zij dus de volgenden die in een treurige stoet van hypocriete sukkels doelloos door de Beugel Bunker dolen. Als ze iets voor hun koffiejuffrouw hadden willen doen, dan hadden ze liever hun mond gehouden in plaats van gratis holle praatjes te verkopen. Ze weten immers zelf maar al te goed dat er toch geen bal van terecht komt. En als ik wat dat betreft ongelijk krijg - wat ik de koffiejuffrouw overigens van harte gun, laat daar absoluut geen misverstand over bestaan - dan hadden ze dat als grote kerels gewoon in alle stilte moeten doen. Allemaal even aftikken, de trainer voorop, en dan weer hard aan het werk, oefenen op balverlies. Toen ze die moddervette contracten ondertekenden hebben we ze ook niet gehoord. En dat is achteraf misschien maar beter ook.


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.