Justitie

Het is al eens vaker gezegd: de formatie van een kabinet laat zich vergelijken met de selectie van een elftal. Louis van Gaal zou zich het liefst ook met de politiek bemoeien, maar voorlopig heeft hij de handen vol aan het team voor het WK in Qatar. Mark Rutte daarentegen was er snel klaar mee, hoewel het ruim negen maanden duurde voordat hij alle plooien glad gestreken had die hij overigens voornamelijk zelf had veroorzaakt. Dat hij morgen zelf naast de koning op het bordes zal staan, kan alleen in Nederland, maar ook diverse andere keuzes hebben bij menigeen de wenkbrauwen doen fronzen. Kaag, Hoekstra, Schouten, Ollongren en De Jonge bijvoorbeeld staan gewoon op de foto, alsof er namens hen niet jarenlang is gelogen en bedrogen in het grootscheepse toeslagenschandaal onder de bezielende leiding van de Grote Vergeetachtige. Hoezo: nieuw elan?

Maar het meest tot de verbeelding, en dan zeker niet in positieve zin, spreekt de benoeming van Dilan Yesilgöz tot Minister van Justitie. Heeft ze, om maar iets te zeggen, rechten gestudeerd? Nee, maar wel sociaal culturele wetenschappen, een soort bloemschikcursus voor MAVO-gansjes met een strikdiploma. Dat niveau vinden we kennelijk wel matchen met thema’s als IS en de Mocro Maffia, twee groeperingen die voor vrouwen in het algemeen en politica’s in het bijzonder weinig sympathie, laat staan enig respect kunnen opbrengen. Een opmerkelijke keus, nu het islamterrorisme en de onderwereld in Nederland toch al jarenlang vrij spel hebben sinds veldwachters en koddebeiers als Opstelten, Teeven, Van der Steur, Grapperhaus en Dekker (die door zijn ambtenaren ‘de stageair’ werd genoemd) op Justitie het pluche warm hebben gehouden. Theo van Gogh en Peter R. de Vries zijn al geslachtofferd op het hakblok van onkunde en onbenul en met deze ontplofte suikerspin aan het roer is het wachten op de volgende. Ze zal in ieder geval de geschiedenis ingaan als de eerste bewindsvrouw op dit ministerie die door een advocaat die wél rechten had gestudeerd bij Op1 volledig werd weggeblazen, waarbij ze in haar kansloze verweer niet veel verder kwam dan ‘dat is heel flauw wat u nu doet’, ongeveer vergelijkbaar met het dringende verzoek van kamervoorzitter Vera Bergkamp aan de leden of ze elkaar voortaan alsjeblieft via haar voor rotte vis willen uitmaken.

Louis van Gaal is er wel uit: het wordt 5-3-2. Mark Rutte staat voorlopig met 3-0 achter.


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.