Deugmans

Naar aanleiding van de homo-onvriendelijke spreekkoren tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen heeft FC Twente een nieuwe medewerker aangesteld om dergelijke uitwassen in de toekomst te voorkomen en waar nodig te corrigeren. De Coördinator Ongewenste Spreekkoren, zoals zijn functie officieel is omschreven, heeft tot taak ‘de supporters te begeleiden in het actief verlenen van verbale steun aan hun favoriete voetbalclub’, zoals het in het begeleidende persbericht staat omschreven. Enkele citaten maken duidelijk, dat de wenselijkheid van zo’n speciale functionaris geen overbodige luxe is: ‘Tijdens de laatste thuiswedstrijd op 16 oktober is duidelijk gebleken dat een deel van onze aanhang er behoefte aan heeft om hun gezamenlijke gevoelens in de richting van één gemeenschappelijk doel gestructureerder te kanaliseren’ en ‘Het is aan de Coördinator Ongewenste Spreekkoren om de individuele experience om te zetten in interactieve exposure met behoud van FC Twente’s unique selling point, de togetherness, oftewel het naoberschap’.

Op basis van deze kernwaarden zullen speciale workshops en seminars worden georganiseerd om ‘de creativiteit van de doelgroep te triggeren’ en ‘de awareness van de propositie te stroomlijnen in een customer journey’. Het persbericht vermeldt verder dat deze activiteiten perfect passen bij het maatschappelijk karakter van de club, ook al omdat in dit nieuwe concept een speciale rol is weggelegd voor de stewards, die in hun eigen vak moeten toezien op de juiste uitvoering van de strategie: ‘Zij zijn als het ware de regisseurs van hun supporters, waarbij we verwachten dat dit collectieve samenspel in goede harmonie tot het gewenste resultaat zal leiden’. Om hun taak te vereenvoudigen krijgen zij een A4-tje mee met een opsomming van de meest voorkomende ziektes en de corresponderende rijmopties, al moet daarbij worden aangetekend dat dit in de praktijk niet altijd mogelijk is: ‘Zo is tuberculose een twijfelgeval, maar het staat de deelnemers uiteraard te allen tijde vrij om zelf hun eigen capaciteiten te testen en te prikkelen.’

Tot slot komt ook de nieuwe man zelf aan het woord. Zijn naam is Jan-Willem Deugmans, hij was voorlichter bij de afdeling Enschede van D66 en hij ziet zijn taak als volgt: ‘In de spreekkorenbranche onderscheiden we drie categorieën, de meezingers, de gelegenheidsplegers en de piekbelasters. Ik zie het als een uitdaging om als een soort Johan Remkes vooral voor de laatste doelgroep maatwerk te leveren, want daar is veel behoefte aan in deze onzekere tijden.’ Op de vraag of de KNVB met het afblazen van de volgende regenboogdag zelf het slechte voorbeeld geeft van een zwalkend beleid, reageert Deugmans met een knipoog en een kwinkslag: ‘Ja, misschien wel, maar daar hebben we al iets op gevonden, zondag tegen RKC zingen we You’ll Never Zwalk Alone!’


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.