Schippers

Op 21 januari 2020 had Mark Rutte een gesprek met ouders die de dupe waren geworden van het toeslagenschandaal, dat onder zijn leiding de levens van honderden gezinnen totaal heeft verwoest. Onze premier vond het allemaal ‘erg indrukwekkend’ en moest zelfs een traantje laten, maar kon niet garanderen dat de criminele organisatie van de racistische fiscus ‘binnen een jaar’ met een oplossing zou komen. Intussen zijn we dus alweer drie jaar verder en volgens de laatste berichten kon het nog wel tot 2026 duren, maar het zou ook zomaar 2030 of nog veel later kunnen worden, voordat er eindelijk een soort van een begin van een aanzet tot een tegemoetkoming volgt. Of zoals Kamerlid Pieter Omtzigt het heel treffend omschreef: ‘Er zullen mensen zijn die in een verpleéghuis zitten wanneer ze eraan herinnerd worden dat ze ooit kinderen hadden.’ En Mark Rutte? Die maakt zich schaterlachend en handenwrijvend – ‘Gaaf land, joh!’ – uit de voeten en gaat op voor nog eens vier duivelse jaren van schaamteloos geheugenverlies, doelgericht eigenbelang en opzichtig kiezersbedrog.

In een interview met De Telegraaf van afgelopen zaterdag zet hij de toon voor de nieuwe verkiezingen, waarbij hij steun krijgt van Edith Schippers, die zich kandidaat stelt voor de Eerste Kamer en daarvoor haar topbaan als president bij DSM Europa opzegt. Dat lijkt een royaal en nobel gebaar, maar bij het Limburgse chemieconcern staan ze van pure blijdschap te dansen op de tafels, en dat doen ze niet alleen omdat het binnenkort weer carnaval is. Edith Schippers past namelijk perfect in de aloude VVD-traditie van doortrapte en onbetrouwbare karonjes, met Cora van Nieuwenhuizen, Annemarie Jorritsma en Christianne van der Wal als de Marie Plissés van de Schoevers-reünierevue. (Ankie Broekers-Knol is van de hors catégorie: veel mispunteriger krijg je ze niet.) Mijn vader had daar vroeger een ander woord voor, dat hij met name gebruikte voor de nonnen op mijn R.K. kleuterkazerne. Het was iets met secreten en nog veel meer, wat ik hier niet zal herhalen om het niveau enigszins op peil te houden – zeer tot mijn spijt, maar sinds we Rachel Hazes van de rechter geen ‘gecremeerde kroket’ meer mogen noemen, past mij hier slechts een deemoedig, zij het tandenknarsend zwijgen. Laten we het aldus samenvatten: de ouwe heer Bonder draaide er doorgaans niet omheen.

Edith Schippers heeft volgens berichtgeving van de NRC een intern document onder de pet gehouden waaruit zou blijken dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor een flinke daling in de dekkingsgraad van het pensioenfonds. DSM had geld nodig voor innovaties en dat kwam er onder meer door gedurende lange tijd bewust en stelselmatig te besparen op het spekken van de pensioenpot. Zo worden de uitkeringen voor gepensioneerden al vijftien jaar niet of nauwelijks gecorrigeerd voor inflatie en krijgen de oud-medewerkers dus steeds minder uitbetaald, maar voor ex-topman Feike Sijbesma was kennelijk wel voldoende geld beschikbaar om nog snel even een extra (!) bonus van ruim twee miljoen euro in zijn pensioenpot te stoppen. Dit las u natuurlijk niet in het interview met De Telegraaf. Daarin maken Rutte en Schippers, voor al uw oplichtingen, zich sterk voor de (hou u vast) ‘hardwerkende Nederlander’. Ja, en de Paus is katholiek.

Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.