Directeur

FC Twente is op zoek naar drie kandidaten voor de top van de club. Scheidend technisch directeur Jan Streuer lijkt Arnold Bruggink zelf te gaan inwerken, rond de opvolging van trainer Ron Jans horen we vooral de naam van Peter Bosz zoemen (zonder zijn trouwe bondgenoot Hendrie Krüzen, want die gaat natuurlijk nooit meer weg bij ‘zijn’ Heracles) en voor de bezetting van de vacature ‘algemeen directeur’ is de club aan het shoppen bij een headhuntersbureau in Den Bosch, Gasseling Search. Vooral het feit dat dit bedrijf gevestigd is in Noord-Brabant, ver weg van de sportieve beleving en de culturele historie in het gebied van de meanderende coulissen tussen Dinkel en Regge, heeft de nodige Twentse wenkbrauwen doen fronsen. Daar zijn we van nature goed in, vanuit een misplaatst minderwaardigheidscomplex met een stevige portie aangeboren veel achterdocht en wantrouwen gluren naar de rest van Nederland, en de ervaring heeft geleerd dat we daar helaas vaak ook alle reden toe hebben, maar in dit geval ben ik geneigd om FC Twente het voordeel van de twijfel te verlenen – alsof ook maar iemand daar op zit te wachten, overigens, voeg ik er met gepaste nederigheid aan toe.

Het is namelijk bepaald niet vreemd dat de Raad van Commissarissen voor deze belangrijke functie door specialisten van buiten de regionale grenzen naar geschikte kandidaten laat zoeken. We herinneren ons allemaal nog de enorme deconfiture van de vorige selectie, toen een Twents wervingsbureau op de proppen kwam met een überhippe zij het overjarige disc jockey, die na krap vijf maanden alweer vriendelijk doch dringend werd verzocht zijn bureau te ontruimen en het pand te verlaten. De beste man was net zo’n mismatch als Sigrid Kaag op Financiën, met dien verstande dat hij weliswaar uitstekend ingevoerd was in de media en als ex-directeur van Radio 538 de Top 40 van voor naar achter uit zijn hoofd kende, maar geen enkel idee had of er zand dan wel lucht in een bal zit. Naar verluidt kende de buitenspelregel na dit echec voor hem geheimen meer, maar toen was het te laat en het lijkt dus verstandig om voor een afgewogen keuze van zijn opvolger letterlijk en figuurlijk wat meer afstand in acht te nemen. We hebben het hier per slot van rekening over een functie van algemeen belang: immers, FC Twente ‘is van ons’, zoals de club het althans in tal van uitingen zo graag wil laten blijken. (En wat in feite ook zo is, gelet op de enorme schuld bij de gemeente die met uw en mijn zuur verdiende centen terugbetaald moet worden, maar dit uiteraard geheel terzijde.)

Bovendien kan ik me zeer goed voorstellen dat de beleidsbepalers aan het Colosseum nogal onder de indruk raakten van het mission statement, waarmee Gasseling Search zichzelf op de website aanprijst: ‘Weten waar we moeten kijken om het te zien.’ Wacht, ik citeer deze zin nog een keer, zodat u de diepere betekenis extra goed tot u kunt laten doordringen: ‘Weten waar we moeten kijken om het te zien.’ Niet om het een of het ander, maar ik vind dit dus geniaal. Om met welgeteld negen woorden helemaal niets te zeggen, met de kennelijke bedoeling om juist imponerend veel te suggereren, is slechts weinigen gegeven. Dit is van een Cruyffiaanse allure, hooguit vergelijkbaar met diens historische trouvaille ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’. Dit reikt vele visioenen verder dan het benepen Twentse cryptocredo ‘Loat mer kuul’n, t löp wa los’. Dit overbrugt meer provinciale geesten dan het benauwde tegeltjesmotto ‘Kiek’n wat ‘t wot’. Met dit ambitieuze thema kan het niet anders of FC Twente krijgt een algemeen directeur van een on-Enschedees niveau, een gedroomde kruising tussen Joop Munsterman, Onze Lieve Heer en Prins Carnaval, om maar eens drie vergelijkbare grootheden te noemen. Een zwaargewicht met het volume van de zwerfkei bij het Rijksmuseum en de draagwijdte van de stenderkast bij Usselo. Maar wat als het onverhoopt toch één grote Brabantse luchtbel blijkt te zijn? Dan ben ik dus de enige die dat voorzien heeft, oftewel, om nog even in het weergaloze wichelroedejargon van Gasseling Search te blijven: ‘De uitzondering die het weet en ziet.’ (Nee, ik snap ‘m ook niet.)


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.