Nee21

Afgelopen zondag verdronken enkele tientallen migranten, onder wie veel kinderen en een baby van enkele maanden, nadat hun boot vlak voor de kust van Zuid-Italië was gezonken. Vrijwel tegelijkertijd was Annabel Nanninga namens JA21 in het programma WNL op Zondag onder leiding van Rick Nieman met andere politici hinderlijk door elkaar aan het praten over de verkiezingen van 15 maart. Nu vraagt u zich misschien af wat de onderlinge samenhang is tussen deze twee feiten en waarom ik daar kennelijk dit stukje aan wil wagen. Laat me maar meteen met de deur in huis vallen: Annabel Nanninga is de vrouw, die het woord ‘dobberneger’ muntte voor verdronken migranten. Ik herhaal: dobberneger. Volgens mij is er sinds de introductie van de ‘gastarbeider’ en de ‘uitkeringstrekker’ weinig ranzige rotzooi van een vergelijkbaar smerige onbeschaamdheid en lamlendige willekeur aan de Nederlandse vocabulaire toegevoegd.

Je moet het maar durven, om een dergelijk stempel van neerbuigende haat en wanstaltige weerzin te verzinnen vanuit je eigen comfortabele positie. Want comfortabel zit ze, gerieflijk vastgeplakt aan het weelderige pluche. Mevrouw vreet niet van twee walletjes, nee: het zijn maar liefst drie zetels die ze bezet houdt. Ze zit in de gemeenteraad van Amsterdam, in de Provinciale Staten van Noord-Holland en in de Eerste Kamer. Het werk in de Senaat gebeurt weliswaar per definitie in deeltijd, maar in totaal gaat het hier bij elkaar opgeteld om meer dan een fulltime baan, met dito salaris: een kleine 6.500,- euro bruto per maand, exclusief onkostenvergoedingen en toelagen. Bij ons thuis heet dat gewoon graaien, zelf heeft ze er waarschijnlijk een heel ander woord voor. Multifunctioneel, schat ik zo.

Nu bent u natuurlijk ook zeer benieuwd welke waar ze levert voor al dat geld. Om u daarvan een indruk te geven laat ik u nu even meelezen op de website van JA21 voor een korte samenvatting van de partijstandpunten, die zich met de directe nabijheid van Joost Eerdmans, de dubbelloopse prijspoedel van Pim Fortuyn, niet moeilijk laten raden: de bekende rechtse riedel van meer zeggenschap over de eigen grenzen, weg met Europa, geen klimaatgekkigheid, meer mankracht voor politie en justitie, met fossiele brandstoffen is helemaal niks mis. En, oh ja: nieuwkomers moeten integreren in de Nederlandse cultuur. Als ze tenminste niet zo ezelachtig zijn om op een veel te zwaar beladen, gammele lekbak hun leven te wagen voor een hachelijke overtocht richting het beloofde land, met het risico om onderweg kansloos te verzuipen, een waardeloze dood tegemoet, na een godsvermogen betaald te hebben aan cynische criminelen die het allemaal willens en wetens georganiseerd hebben. Dan eindigen ze als dobberneger, in de woorden van die beschaafde mevrouw van dat salonfähige JA21, dezelfde charmante dame die eerder ook al heel sympathiek opperde dat ebola waarschijnlijk wel een goede oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk zou zijn, om nog maar te zwijgen over haar rabiate antisemitisme op twitter. Als ik dat allemaal wist, zou ik niet op haar stemmen. Oftewel, om met onze geheugengestoorde premier lafjes te pruttelen: deze laat ik even aan me voorbijgaan. Nee is ook een antwoord. Nee21.


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.