Mediapact

De kogel is door de kerk: Matthijs van Nieuwkerk gaat naar de commerciëlen. Zelf zei hij er ‘wel weer aan toe te zijn’ om met een eigen programma op de televisie te komen. Nogal wiedes. Nadat er al die jaren zoveel geld binnen geharkt was (een slordige vijf ton per seizoen, van ónze centjes hè?) kwam de onvermijdelijke gang naar de Voedselbank steeds dichterbij daar op die überverantwoorde hipsterboerderij in het kuise Eefde. Maar gelukkig was daar Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL Nederland, als de reddende kerstengel met een mooi piekcontract. Dat rapport over die akkefietjes met de stumpers van De Wereld Draait Door duurde veel te lang, daar mochten ze nu echt niet langer meer op wachten, en dat zeurmens van Hamer kon de boom in met haar fossiele gezeik. RTL liet vrijdag nog wel weten dat Van Nieuwkerk zich bij zijn nieuwe werkgever strikt aan het Mediapact moet houden en producent MediaLane stelde dat geen enkele overtreding van de protocollen over fatsoenlijk werkgedrag zal worden getolereerd. Zo, dat zal hem leren, het Mediapact. Wat dat is? Ik heb het voor u opgezocht, dit is het verhaal:

Mediapact Respectvol Samenwerken is bedoeld tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en vóór een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche. De initiatiefnemers zijn NPO, RTL, Talpa Network, EMG (Euro Media Group), NEP (voorheen Dutchview) en NCP (Nederlandse Consent Producenten). Met het convenant maakt de mediasector zich sterk voor de veiligheid van alle medewerkers van omroepen, zenders, producenten en facilitaire bedrijven - inclusief freelancers - maar ook van deelnemers, gasten en andere betrokkenen bij programma’s, op elk niveau en in elke schakel van de keten. Het pact is een aanvulling op andere stappen die de organisaties op dit gebied hebben gezet, zoals de aansluiting bij MORES.online, het onafhankelijke meldpunt voor ongewenst gedrag in de creatieve sector, het aanbieden van bewustwordingstrainingen en het wijzen op de beschikbaarheid van in- en externe vertrouwenspersonen.

Verder staat in het Mediapact dat alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector op een respectvolle en prettige manier met elkaar moeten kunnen samenwerken. Eenduidigheid over gewenst gedrag is daarom heel belangrijk. Daarnaast moet iedereen zich erdoor gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en zich daarover uit te spreken. Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning, waar betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Dat wordt gedaan door doorlopend het gesprek aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. De concrete acties concentreren zich rond drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording. Maar, let op: er zijn wel twee uitzonderingen.

VI Vandaag

Uitzondering één: de afspraken zoals hierboven overeengekomen zijn nadrukkelijk niet van toepassing op de heren J. Derksen en R. van der Gijp. Zij mogen zich, zo staat het letterlijk omschreven, ongewenst gedragen en met inbegrip van alle door hen op basis van rang, stand en anciënniteit verworven privileges, vrijstellingen en voorrechten, onbeperkt, ongegeneerd en niet gehinderd door enige kennis van zaken onbelemmerd te buiten gaan aan het doen van vrouwonvriendelijke, racistische, bevooroordeelde, seksistische, liederlijke, politiek onbenullige, persoonlijk kwetsende en zogenaamd grappig bedoelde uitlatingen (‘satire’) en dienen daarin niet gehinderd, gestopt dan wel gecorrigeerd te worden door hun panelleider W. Genee of enig ander rechtspersoon aanwezig in de studio tijdens of na de opnamen van Vandaag Inside. Uitzondering twee: het tonen van de zogenaamde dildo-helm, dan wel het overhandigen hiervan aan derden met het vooropgezette doel hen hierdoor in verlegenheid te brengen, is uitsluitend aan deze twee personen toegestaan. En nu gaat u natuurlijk roepen dat ik deze twee uitzonderingsclausules zelf bedacht heb. Ik zou bijna zeggen: was het maar waar.


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.