Eindrapport

Kim Putters is bijzonder hoogleraar Brede Welvaart aan de Universiteit van Tilburg en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), een adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen. Van 2003 tot 2013 was hij Eerste Kamerlid voor de PvdA, daarna werd hij vooral bekend als gezicht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in welke rol hij ministers, politici en beleidsmakers adviseerde over actuele zaken. In 2019 stond hij op de eerste plaats in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Hij woont samen met Marhijn Visser, vice-voorzitter internationale betrekkingen bij ondernemersvereniging en branche-organisatie VNO-NCW, in Hardinxveld-Giessendam waar hij in 1973 geboren werd als zoon van een katholieke moeder en hervormde vader. Met andere woorden: Kim Putters ís het poldermodel. Hij heeft als geen ander ervaren en bewezen hoe je mensen met verschillende zienswijzen tot elkaar kunt krijgen én hoe het is om als homoseksuele jongen op te groeien in de beklemmende biotoop van de benauwende biblebelt. Is hij daarmee dus de ideale man om namens ons allemaal een nieuw kabinet in elkaar te spijkeren?

Ik kan het me eerlijk gezegd niet voorstellen. Ik zou niet weten hoe een ruimdenkend mens als deze sympathieke en fatsoenlijke kamergeleerde met zijn hoffelijke en charmante uitstraling kan meewerken aan de onttakeling van de Nederlandse rechtsstaat door in de nieuwe regering plaats te bieden aan een beweging als de PVV. Oké, hun leider Geert Wilders heeft al ongeveer evenveel beloftes uit zijn verkiezingsprogramma ingeleverd als het aantal Studio Sport-vrouwen dat Mart Smeets uit zijn geheugen zegt te hebben gejanslagterd, maar die standpunten zijn niet zomaar weg en er blijven ruim voldoende ranzige opvattingen over die namens hem worden beweerd en nog niet in de ijskast zijn gezet. Zo werd het rapport over het toeslagenschandaal overhandigd aan Kamervoorzitter Martin Bosma, die nog niet zo lang geleden in zijn eigen ‘nep-parlement’ de loyaliteit van 1,3 miljoen Nederlanders met een dubbele nationaliteit in twijfel trok en een wetsvoorstel indiende om hun stemrecht af te nemen, waarmee hij zich eens te meer een enthousiast pleitbezorger toonde voor de extreem-rechtse omvolkingstheorie van de Franse complotdenker Renaud Camus, auteur van Le Grand Replacement, het favoriete boek van Elon Musk en Tucker Carlson. Martin Bosma is de onderbuikspreekpop van Geert Wilders met maar één boodschap: discriminatie van complete bevolkingsgroepen op basis van hun afkomst. Af en toe leent hij zijn stem uit aan geestverwanten als Gidi Markuszower die het bedreigde vaderland waarschuwt voor een ‘invasie van gelukszoekers uit met name islamitische landen, die afkomen op onze vrouwen, op onze uitkeringen, op onze zorg, op onze welvaart en op onze woningen’. Hyena’s, zo noemde hij ze ook wel. Beesten, begrijpt u? Zie ook: jakhalzen. En zei hij invasie? Sorry, hij bedoelde tsunami.

Overigens ging de presentatie van de toeslagencommissie gepaard met de waarschuwing dat dit soort discriminatie ‘morgen weer kan gebeuren’. Dat klopt niet. Het gebeurt namelijk nu al, het voorbeeld van de PVV vindt op verschillende gebieden dapper navolging, het is niet alleen de belastingdienst die zich schuldig maakt aan racistische klopjachten op onschuldige mensen met de risico-indicator van een buitenlandse afkomst. Banken controleren klanten met een niet-westerse migratie-achtergrond vaker op verdachte transacties dan burgers van volledig Nederlandse komaf. Dit zou te maken hebben met de wet die het witwassen van dubieuze geldbedragen moet voorkomen – een overtreding waaraan de volledig lelieblanke, van vreemde smetten vrije ING-topman Ralph Hamers zich in 2018 schuldig had gemaakt en waarvoor zijn criminele organisatie de hoogste schikking ooit (775 miljoen euro) heeft moeten betalen (schikking is een Rotary-eufemisme voor witteboordenboete). De migratiefactor speelt ook een rol bij de controle op fraude met studiefinanciering bij MBO-studenten. De wetenschappelijk onderlegde onderwijsminister heeft het hierbij gewetenblussend over ‘indirecte discriminatie’ – alsof het dan ineens minder erg is. Nee, meneer Putters, alstublieft: u moet vandaag uw eindrapport inleveren en laat het geen gewenning worden, laat vooroordelen geen onderdeel van onze rechtsstaat zijn, er is een morele ondergrens, ga daar niet doorheen. Denk aan de woorden van Ernst Hirsch Ballin op het CDA-congres in 2010 over samenwerking met de PVV: ‘Doe dit de mensen in ons land niet aan, doe dit de partij niet aan, doe dit ons land niet aan.’ Hartelijk dank namens de ruim acht miljoen Nederlanders die niet op de PVV gestemd hebben.

Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.