Karaktermoord

Telegraaf-journalist Wouter de Winther onthult in zijn podcast dat Pieter Omtzigt tijdens de formatiebesprekingen regelmatig in huilen uitbarst, bij het minste of geringste ruziemaakt en vaak wegloopt. Stemverheffingen, slaande deuren, stukgegooide mobieltjes: er zou, kortom, geen land met hem te bezeilen zijn, zo had deze Haagse redacteur van de wakkere krant vernomen via ‘lekken’ uit ‘kringen’ rond drie van de vier deelnemende partijen. Als u nu bij de combinatie van de begrippen ‘lekken’ en ‘kringen’ onsmakelijke associaties van vooropgezette karaktermoorden krijgt: dat is ook precies de bedoeling van die lekkende kringen, of kringende lekken zo u wilt. Het hoort namelijk bij het klassieke spel van aantrekken en afstoten, de rituele dans tussen weerzin en voorkeur. De waarheid is het argument niet, het gaat om de beeldvorming en de conclusie geldt als de boodschap. Bij een vorige kruisbestuiving verspreidden gluiiperige D66-fluisteraars het kwaadsappige gerucht dat VVD-formateur Johan Remkes aan de drank zou zijn, terwijl de man dagelijks met welgemikte routine twee kelkjes jonge jenever voor de warme maaltijd in zijn holle kies druppelt. Met de hem kenmerkende Groningse nuchterheid incasseerde hij deze kwalijke verdachtmaking alsof het om een authentieke eierbal ging, waarmee we bij de terechte vraag zijn aanbeland of Pieter Omtzigt het enige slachtoffer van zulke politieke pestpraktijken is, inclusief de begeleidende dooddoener ‘Je hebt het niet van mij’.

Het antwoord is: nee. Zo kan ik u uit betrouwbare bron melden dat Caroline (‘Kèrrolain’) van der Plas de hele dag boert en winden laat. Aanvankelijk had dit bij haar formerende gesprekspartners nog wel een sympathiek effect vanwege de fysieke en mentale affiniteit die ze op overtuigende wijze deelt met de agrarische sector, maar zo langzamerhand kwam ze met haar permanente gesproei steeds meer in een kwade reuk te staan. Naar verluidt was het voor ex-informateur Ronald Plasterk zelfs een belangrijke reden om zijn opdracht weer in te leveren: ‘Als eenvoudige stadsjongen kan ik een stukje buitenlucht wel waarderen, maar dit was overdreven. Met haar imposante productie ontnam ze ons soms zelfs letterlijk de adem, er viel niet meer tegenop te ventileren en een goed klimaat is natuurlijk wel belangrijk voor het welslagen van de besprekingen.’ Daarnaast waren er serieuze klachten over haar schoeisel, met name de appelgroene sneakers waren velen een doorn in het oog, maar toen ze voorstelde om ze dan maar uit te doen schijnt Geert Wilders haar een ernstige reprimande gegeven te hebben: ‘Wij zijn hier niet in de moskee, mevrouw Van der Plas!’

Ook over de gewoontes van Dilan Yesilgöz doen verschillende geruchten de ronde. Het begon al met haar vraag naar een gymtoestel op de gang, waarbij ze in haar fitnessoutfit compleet met naaldhakken zou kunnen poseren als de powerwoman die dit land nodig heeft. Verder zou ze erop gestaan hebben over haar personal assistent als permanent lid van haar vaste entourage te mogen beschikken, maar vanwege het risico op het verstoppen van afluisterapparatuur tussen de mascara en de eyeshadow in de beautycase werd dit verzoek afgewezen. Tot overmaat van ramp was haar voortdurende föhngebruik, met de bijkomende geluidsoverlast, een constante bron van terugkerende ergernis waarbij de irritatie op een zeker moment zelfs zo hoog schijnt te zijn opgelopen dat Geert Wilders tegenover haar uit zijn slof schoot met een snerende opmerking over de scheiding in haar coupe: ‘Waar zit nou je voorkeur, Dilan, links of rechts?’ Volgens de VVD-voorvrouw zijn er daarna enkele make up-spiegels gesneuveld, maar de overlevering laat in het midden of er hierbij sprake was van moedwillige opzet. Het had namelijk ook gewoon stom toeval kunnen zijn. Of, en dat ligt gelet op de recente ervaringen met deze al dan niet demissionaire bewindsvrouw misschien toch wat meer voor de hand, niet meer of minder dan de zoveelste leugen uit haar mond. Maar dat heeft u natuurlijk niet van mij.

Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.