Zweetvoeten

Soms vraag ik me wel eens af aan welke eisen je moet voldoen om in dit bureaucratische misverstand dat Nederland heet een overheidsfunctie te kunnen vervullen. Zo bent u net als ik waarschijnlijk razend benieuwd welke overijverige klerk het begrip ‘tot slaaf gemaakte’ heeft gemunt, waarbij niet valt uit te sluiten dat het hierbij gaat om een rechtmatige vertegenwoordiger van de Voormalige Onderdrukten Compagnie, voor al uw herstelbetalingen en katoenplukcompensaties. Van meer recente datum is de communicatieve commotie rondom de verbale transformatie van het uiterst degelijke fenomeen ‘moeder’ in het meer neutrale en kennelijk beter met dit diffuse tijdsbeeld meestrompelende hinkelbenul ‘ouder uit wie het kind geboren is’. De arme minister Hugo de Jonge, die zo langzamerhand werkelijk overal de schuld van krijgt, had in een van zijn verontrustend vele onbewaakte ogenblikken kennelijk zijn handtekening onder dit betreurenswaardige monstrum gezet en moest zich derhalve in loopingachtige Houdini-bochten wringen om het vers verwekte onheil weer ongeldig te doen verklaren, maar het kwaad was intussen reeds geschied en de reaguurders hadden hun broodnodige portie moddergooien, baggerwerpen en derriekwakken weer gehad. En intussen lag voor het schietgrage leger van de onversaagde toetsenbordguerillero’s de volgende munitie alweer gereed om met giftige gramschap ontstoken te worden.

Anastasia van der Lugt, namens de VVD raadslid in de gemeente Nieuwegein, achtte de tijd rijp voor ‘s lands eerste AZC exclusief voor LHBTIQ+’ers in haar woonplaats. Voordat we verdergaan: met uw welnemen hanteer ik hierna de aanduiding ‘regenboog’ om het niet geheel ondenkbeeldige risico te vermijden dat we met het weglaten van één letter een complete doelgroep negeren. Het is allemaal al ingewikkeld genoeg. Goed: een speciaal regenboog-AZC, wie kan daar nou tegen zijn? Nou, eh, ik, bijvoorbeeld, en u misschien ook wel als we de bezwaren op een rijtje hebben gezet. Vooropgesteld dit: het lijkt een sympathiek initiatief, en qua stedelijke ambitie (citymarketing!) valt het alleen maar te prijzen dat Nieuwegein ergens de eerste in wil zijn, maar het levert alleen maar ellende op. Ja, zelfs het feit dat de gehele VVD-fractie het met haar eens is hoeft nog geen steekhoudend argument te zijn om het voorstel liefdevol te omarmen. De wegen van deze partij zijn nu eenmaal duister en zelden aangenaam, om maar eens een historisch verantwoorde boektitel van mijn favoriete scribent Bob den Uyl te citeren. (En het kan in dit verband geen toeval zijn te kunnen constateren dat ‘De ontwikkeling van een woede’ ook van zijn hand is, maar dit uiteraard geheel terzijde.)

Anastasia van der Lugt is van mening dat vluchtelingen met een regenboog-achtergrond dringend een veilige haven nodig hebben. Homo‘s, lesbiennes, transgenders, non-binairen, biseksuelen en anderen die in deze groep vallen, zijn vaak slachtoffer van discriminatie en bedreiging. Dat klopt, en de ongekende kwalijkheid van dergelijke intimidatiepraktijken is inderdaad niet te tolereren, maar we kunnen de kat ook op het spek binden en het de liederlijke knokploegen extra makkelijk maken door al hun weerloze slachtoffers op één locatie onder te brengen. Zet er dan meteen schijnwerpers, herdershonden, prikkeldraad en wachttorens op, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. En, over onderdrukking gesproken: veel regenboog-vluchtelingen komen uit regio’s waar het voor hen vanwege hun geaardheid de hel op aarde was en die hebben helemaal geen zin in alle extra publiciteit die hiermee gepaard zal gaan, die hebben vooral behoefte aan rust, terughoudendheid en privacy, net als elk ander normaal mens. Daarnaast is de maatschappelijke discussie over het thema ‘migratie’ zonder dit soort exposure al explosief genoeg, daar hoeft dit vlammetje niet bij. Al met al lijkt het nobele regenboog-AZC-plan dus vooral een kwestie van goedkoop scoren, terwijl deze mevrouw in een vorig leven als wethouder in opspraak kwam vanwege een typisch VVD-akkefietje inzake commerciële belangenverstrengeling, zakelijke kreukbaarheid en particuliere verrijking. Het is tekenend voor het grenzeloze opportunisme onder veel, vooral lokale politici: alles mag, als er maar over je gepraat wordt. Kijk daarom niet vreemd op als binnenkort iemand uit een gemeenteraad met het voorstel komt om een AZC in te richten uitsluitend voor migranten met zweetvoeten.

Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.