Tuig

Geerten Waling (Rotterdam, 1986) studeerde geschiedenis en wijsbegeerte aan de Universiteit van Leiden. Voor zijn proefschrift uit 2016 over de democratische experimenten in het Parijs en Berlijn van de negentiende eeuw kreeg hij de Libris Geschiedenis Prijs, onder andere gesponsord door het Historisch Nieuwsblad en het Rijksmuseum. Op 27 juli 2022 schreef hij in Elsevier Magazine het volgende: ‘Nederlanders worden ‘een minderheid in eigen land’, zoals blanke Afrikaanders in Zuid-Afrika, waarschuwde de ideoloog van de PVV, Martin Bosma, in een boek dat in 2015 verscheen. In hetzelfde jaar liet zijn politieke stiefzoon Thierry Baudet zich ontvallen dat hij het liefste zag dat ‘Europa dominant blank’ bleef. Deze omstreden uitspraken waren in die tijd vooral gebaseerd op waarnemingen dat in bepaalde stadsdelen ‘allochtonen’ de meerderheid gingen vormen volgens de zogenaamde omvolkingstheorie. Zo zou de ongebreidelde massa-immigratie, aldus de inmiddels geradicaliseerde Baudet, een politiek instrument en vooropgezet plan zijn van de elites om de autochtone bevolking te verdunnen, te marginaliseren en te vervangen. Dat is volstrekte onzin. Eenieder die het nieuws volgt, moet erkennen dat de politici en bestuurders van dit land volstrekt niet competent en capabel genoeg zijn om zulke geniepige complotten te smeden en ten uitvoer te brengen. De omvolkingstheorieën zijn dan ook ronduit idioot.’

Even afgezen van de hilarische kwalificatie voor onze politieke voorhoede in de twee laatste zinnen: Martin Bosma heeft nog altijd een grote voorkeur voor de raciale waanideeën in het boek La Grand Replacement (De Grote Vervanging) van de Franse racist Renaud Camus, die hierin betoogt dat de niet-witte moslimimmigratie naar Europa het uitsterven van het witte ras betekent. Met andere woorden: we hebben hier te maken met een man die met lelieblank enthousiasme de door de Nazi’s van Adolf Hitler bedachte ‘omvolkingstheorie’ omarmt, terwijl hij bovendien zijn diepgewortelde affiniteit met dit onderwerp onder woorden bracht door voor zijn politieke leider het abjecte begrip ‘kopvoddentaks’ te munten. Deze meneer, die de Nederlandse cultuur haat, maar wel elke vergadering van zijn ‘nep-parlement’ met een gedicht begint, die de publieke omroep (te links, te liberaal) wil liquideren en onderdeel is van een beweging die journalisten ‘tuig van de richel’ vindt, heeft nota bene een ceremoniële functie op 4 mei.

Namens ons staat hij op de Dam om met een uitgestreken smoelwerk zijn doden te herdenken, naast een burgemeester die de opening van het Holocaust-museum in haar stad liet ontaarden in een vernederende vertoning van historisch hufterschap, publieke pijn en wederzijdse woede. Martin Bosma en Femke Halsema zijn sloopkogels van onze democratie, schandpalen voor onze reputatie en splijtzwammen op ons erfgoed. Verbale terroristen met een zwaveltong als Kalashnikov, duivelse complotdenkers in de F-side van de skybox, staatsgevaarlijke dwaallichten met het sein op oranje. Hun aanwezigheid is zo niet een verkapte aanmoediging voor, dan toch zeker een openbare uitnodiging aan ‘andersdenkenden’ c.q. ‘jongeren’ (en/of allebei) om het uit de hand te laten lopen. Wat zegt u? Er worden ‘maatregelen’ genomen? Ja, nou èn? We kunnen hier nog geen bekerfinale organiseren zonder dat het gajes het verloop bepaalt. Het verschil tussen de Kuip en de Dam is dat er in Rotterdam temidden van alle kruitdampen tenminste nog wel een winnaar uitkwam – in Amsterdam verliezen we allemaal. Het ontbreekt er nog maar aan dat ze Lee Towers gaan vragen om het Wilhelmus te zingen.


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.