Zondebokken

Uit een onderzoek in opdracht van De Volkskrant blijkt dat de empathie voor asielzoekers sinds de verkiezingen snel afneemt en ver is gedaald. Een van de oorzaken hiervan is de voortdurende negativteit in de politieke berichtgeving en de meningvormende bewustwording. Als mensen maar vaak genoeg horen dat de migratie een van onze grootste problemen is, wordt het vanzelf een realiteit. VVD-leidster Dilan Yesilgöz deed vóór 22 november al een stevige duit in het zakje door glashard te liegen over het aantal gelukzoekers: ze verzon zelf het broodje-aap-verhaal dat er duizenden vluchtelingen via nareis op nareis naar Nederland komen en gebruikte dat kwaadaardige lulverhaal doelbewust als argument om het kabinet te laten vallen. In februari bleek dat het om gemiddeld zeventig mensen per jaar gaat, meestal volwassen kinderen van erkende vluchtelingen die zich bij hun ouders willen voegen en soms zelf ook een gezin hebben. Het kwaad was toen al geschied, maar de moedwillige leugen ontplofte midden in haar gezicht, tussen de lipstick en de eyeshadow: Geert Wilders pookte het angstvuurtje van het migratiespook nog eens lekker op, won de verkiezingen en sleurde de bibberende liberalen mee in een doodsbange coalitie met een extreem-rechtse angstboodschap.

Intussen is immers ook duidelijk dat we op de lijst van Europese landen met het hoogste aantal asielzoekers ergens in het rechter rijtje bivakkeren; bij ons zijn het vooral de arbeidsmigranten die getalsmatig de meeste problemen veroorzaken. Maar ja, dat zijn nou juist de doelgroepen van wie de werkgevers warme banden met VVD en BBB onderhouden. Tijdens het beruchte verkiezingsdebat op SBS6 kreeg VVD-donateur Frank van Gool, hengsthenker van een criminele uitbuitersfabriek voor buitenlandse slavenarbeiders in schimmelige kakkerlakhokken, gratis reclamezendtijd en in de agrarische sector wordt fors beknibbeld op de loonkosten voor ongeschoold land- en tuinbouwwerk om inzake de prijzen van onze levensmiddelen in de supermarkt te kunnen blijven concurreren met het gratis aanbod van de Voedselbank. Met zulke commerciële belangenverstrengelingen wordt het lastig om het beestje bij de naam te noemen en dan zijn ‘die vluchtelingen’ de ideale zondebokken om alle ellende op af te rekenen.

Laat dat maar over aan erkende gifmengers als PVV-Kamerlid Gidi Markuszower, met ongenuanceerde haatteksten uit het veelgeciteerde handboek van de propagandaretoriek: ‘We laten hyena's het land binnen die vandaag elkaar doodslaan en morgen ons’. Hyena’s, dus niet eens honden, nee: hyena’s. Het past perfect in het sinistere verdienmodel van de PVV, dat volgens de Duitse politicologe Gianna Maria Eick, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, gebaseerd is op het zogenaamde welvaartschauvinisme. Zo noemt ze de ‘winnende formule’ voor radicaal-rechtse politici om kiezers te mobiliseren door ze het gevoel te geven dat migranten voorzieningen van hen afpakken, dat ze voorrang krijgen of dat de ‘echte’ inwoners van een land vooral belastingen betalen om gelukszoekers en hun veel te grote familieclans te onderhouden. Een goed voorbeeld hiervan is volgens haar de discussie over de situatie op de woningmarkt, waar statushouders voorrang zouden krijgen. Jawel, er bestaan wachtlijsten, maar die worden ook veroorzaakt door de liberalisatie van de huizensector en de verhuurdersheffing, een extra belasting voor woningbouwcorporaties, waardoor er minder sociale huurwoningen worden gebouwd, twee factoren waarvoor de migranten niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Het zijn politieke keuzes van VVD- en PvdA-ministers geweest om de volkshuisvesting te verkwanselen, waarvoor Lodewijk Asscher (vice-premier in Rutte-II) in 2020 zijn excuses heeft aangeboden. Geert Wilders zal dat ongetwijfeld als een teken van zwakte beschouwen, een knettergekke knieval voor de minarettenmilitie van de moskeeënmaffia, net zoals hij ziende blind en horende doof is voor de argumenten waarmee wetenschapper Hein de Haas in zijn boek ‘Hoe migratie echt werkt’ de vloer aanveegt met de voorspelbare, bevooroordeelde en gekleurde standpunten van het Johan Derksen-tribunaal op de Jack van Gelder-landdag in het Jan Slagter-complex. Zijn boodschap verdient het niet om reddeloos te verzuipen in het gedachtendodende drijfzand van vadsige apathie, decadente desinteresse en gemakzuchtige aannames. Lees dat boek!

Hoe migratie echt werkt
Hoe migratie echt werkt

Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.