Verantwoording

Koning Willem-Alexander heeft ex-minister-president Mark Rutte bij diens afscheid uit de Nederlandse politiek een hoge onderscheiding toegekend vanwege zijn verdiensten voor het land. De oud-premier is benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de hoogste graad in deze orde. De decoratie wordt maar zelden uitgereikt, zodat de genomineerde zich hiermee schaart in het selecte gezelschap van illustere voorgangers als Ruud Lubbers en Willem Drees, oud-NAVO-topman Joseph Luns, ex-Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland, Sir Winston Churchill en Kofi Annan, oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties. VVD-fractieleider Dilan Yesilgöz tochtte vochtig smakkend in haar poesie-album op X de smachtende kleftekst: ‘Trots en zo terecht!’ Enkele veelzeggende citaten uit het rapport van de koning willen we u niet onthouden, met speciale aandacht voor de titel ‘Leugen: waarheid die rekening houdt met haar omgeving’ die is ontleend aan een citaat van dichter Lévi Weemoedt.

– ‘In dit eerste hoofdstuk gaan we uit van het motto ‘Krom spreken leidt tot krom denken’ van schrijver Bob den Uyl. Deze onderscheiding is immers het formele bewijs dat men zelfs met een ambtsperiode van dertien jaar op gespannen voet met de waarheid verkeren, in een staat van gewetenloos geheugenverlies, een belangrijke rol kan spelen in de staatsrechtelijke geschiedenis van Nederland. Ook het feit dat de zegswijze ‘Daar heb ik geen actieve herinnering meer aan’ is opgenomen in de standaard vocabulaire van de Nederlandse taal heeft in beslissend opzicht bijgedragen aan de toekenning van deze prestigieuze orde.’

– ‘De unieke manier waarop de onderscheidene erin geslaagd is om herhaaldelijk gemaakte excuses voor zijn persoonlijke aandeel in en bewezen betrokkenheid bij diverse schandalen (toeslagen, gaswinning) telkens weer authentiek, welgemeend en geloofwaardig te doen lijken, alsmede zijn op bewonderenswaardige wijze geuite getuigenissen van veronderstelde onschuld op het appèl van diverse parlementaire enquêtes, hebben in belangrijke mate een positieve rol gespeeld in de besluitvorming van de commissie om de voordracht in bevestigende zin over te nemen.’

– ‘Het is aan de innoverende inventiviteit van de ontvanger te danken dat de introductie van het fenomeen ‘functie elders’ om een politieke tegenstander te sensibiliseren (lees: elimineren) inmiddels is ingeburgerd in het jargon van zowel de concurrerende als de participerende partijen (journalistiek, zie ook: tuig van de richel). Ook de aankondiging van de term ‘Doe zelf normaal, man!’ mag in deze verantwoording als positief signaal aan de samenleving niet onvermeld blijven. In aansluiting op dit volkse karakter zal de uitreiking van de onderscheiding vergezeld gaan van de aanbieding van een speciaal voor dit doel vervaardigde houten pop, voorstellende de sprookjesfiguur Pinokkio, alsmede een exclusief voor deze bijzondere gelegenheid geslagen penning met de inscriptie van het toepasselijke citaat ‘Politiek is de kunst van het liegen’ van de Franse filosoof en vrijdenker Voltaire.’

– ‘Op de valreep van zijn imposante carrière heeft de ridder een geheel nieuw concept van politiek bedrijven geëntameerd door zijn onervaren opvolger uit te dagen met de erfenis van een interessant experiment in de vorm van een regering met louter nutteloze non-valeurs, instabiele imbecielen, reactionaire racisten, gevaarlijke gifmengers en schijnheilige saboteurs, mede mogelijk gemaakt door een electorale wanhoopsdaad van zijn nieuwe partijleidster die – zoals een doorgewinterde Binnenhof-veteraan het in zijn veelgelezen krantencolumn treffend omschreef – alle deuren van het gesticht, de kerkers en het tuchthuis wagenwijd open zette voor een onbeperkt proefverlof op kosten van de belastingbetaler, in de wandelgangen ook wel het Kabinet Enkelband I genoemd.’


Copyright Peter Bonder.

Kijk ook op www.twentesport.com.